Energiekosten compenseren

Energiekosten compenseren

In de tweede helft van 2022 was de btw op energie verlaagd van 21 naar 9%. Vanaf 1 januari is de belasting weer 21%. De overheid probeert de hoge kosten voor energie op andere manieren te beperken. Voor consumenten en kleinzakelijk-gebruikers is er het energieplafond. Voor energie-intensieve bedrijven is er de TEK, de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb. De TEK is een subsidie voor geregistreerde mkb-bedrijven, waarvan de energiekosten minimaal 7% bedragen van de totale omzet. De TEK vangt 50% van de kostenstijging van je energieverbruik op. Hierbij wordt wel gerekend met een drempelprijs van € 0,35 per kWh elektriciteit en € 1,19 per m³ gas. Wanneer je meer dan de drempelprijs betaalt, krijg je over het bedrag boven de drempelprijs 50% terug met een maximum van € 160.000,-. Dit maximumbedrag geldt per groep verbonden ondernemingen. Waarschijnlijk gaat de TEK-regeling nog dit kwartaal open.