Is groene stroom wel écht groen?

Is groene stroom wel écht groen?

Heb je weleens gehoord van de handel in GVO’s? Een GVO is een Garantie van Oorsprong. Het is een certificaat dat aangeeft dat een bepaalde energieleverancier 1 megawattuur aan hernieuwbaar opgewekte stroom, groene stroom dus, opwekt. Zodra een certificaat is afgegeven, blijft het 12 maanden geldig. In die periode mag het van eigenaar wisselen en dat zorgt dus voor de handel in GVO’s. Met de koop bepaalt de koper van een certificaat waar de energie wordt geconsumeerd.

Waarde van GVO’s

Nederland heeft meer vraag naar groene stroom dan het zelf kan opwekken. Wij kopen daarom zo’n 40 terawattuur aan GVO’s in het buitenland. Het gaat dus wel om certificaten voor groene stroom, maar die stroom is niet bij ons om de hoek geproduceerd. Het probleem is dat het systeem van de GVO’s niets zegt over de investering die een bedrijf doet in duurzaamheid. Dat komt omdat niet elke GVO dezelfde waarde heeft. Een Nederlandse GVO kan wel zes keer duurder zijn dan een GVO uit Noorwegen. Dat komt doordat Nederland moet investeren om groene energie op te wekken. In Noorwegen wordt zo’n 90% van de stroom met waterkracht opgewekt, maar er wordt niet geïnvesteerd in nieuwere en schonere manieren van energieopwekking. Daardoor is de waarde van een GVO daar een stuk lager.

Onderzoek naar duurzaamheid

De Consumentenbond, Stichting Natuur en Milieu en de organisatie Wise willen dat er meer transparantie komt op de energiemarkt. Nu hoeven energieleveranciers niet te laten zien waar ze hun stroom inkopen en dat geeft de afnemers dus een scheef beeld. Door de handel in GVO’s kunnen energieleveranciers op papier groene stroom inkopen, maar in werkelijkheid stroom leveren die is opgewekt met gas of kolen, grijze stroom dus. De drie organisaties hebben 41 stroomleveranciers onderzocht en gekeken naar de duurzaamheid van de investeringen, de inkoop en de levering van de stroom. De leveranciers die het best scoren, kopen GVO’s in Nederland en sluiten bijvoorbeeld een overeenkomst met een Nederlands wind- of zonnepark. Daarmee investeren ze in dat park en kopen ze duurzaam in. Vanaf 1 januari 2022 levert Groen Zon Energie haar elektriciteit aan een 100% dochter van Eneco. Eneco is van de grote drie energieleveranciers het meest duurzaam en scoort een 9,0 in het onderzoek. Eneco zegt blij te zijn met dit cijfer. Het bedrijf wekt zelf al veel duurzaam op en investeert in nieuwe duurzame energieprojecten. Een woordvoerder van Eneco licht toe: ‘De score van een 9,0 in het onderzoek vormt een bevestiging van de ingeslagen koers om vanaf 2035 samen met de klanten klimaatneutraal te zijn.’